-->
 1. Complotdenker?

  Er wordt vaak gezegd of gedacht dat complotdenkers per definitie idioten or randdebielen zijn die ze niet allemaal meer op een rijtje hebben. Het lijkt mij inmiddels toch wel aangetoond dat dit niet langer houdbaar is, alleen al vanwege het feit dat een groot deel van de Amerikanen complottheorieën voor zoete koek bleken te slikken. Die kunnen toch niet allemaal gek of dom zijn?

  Read more...


 2. Chicago verklaring over inerrantie, d.w.z. foutloosheid, van de Bijbel (door mijzelf vertaald)

  In 1978 werd te Chicago door een grote groep evangelische theologen en leiders de zogenaamde "Chicago Verklaring over de inerrantie/foutloosheid van de bijbel" opgesteld. (The Chicago Statement on Biblical Inerrancy). Het gaat om een gemeenschappelijke "verklaring" die bekrachtigt wat christenen altijd geloofd hebben aangaande de Schrift. De tekst bestaat uit drie onderdelen: een samenvattende verklaring, negentien artikelen van 'bevestiging en ontkenning' en een toelichting/expositie.

  Read more...


 3. God gedegradeerd tot evolutie.

  Christenen die zeggen volledig in evolutie te geloven, zien God nog steeds als de schepper, maar niet langer zoals in Genesis 1 en 2 is beschreven, wat nu vooral figuurlijk en als interessante, betekenisvolle vertelling moet worden opgevat (dat dan nog wel). Zij zien God nu als ‘een schepper’, die geschapen heeft door middel van evolutie. Hoe dan?

  Read more...


 4. Zoekervriendelijk evangelie?

  Warren en Hybels, die met hun succesvolle mega kerken de belangrijkste uitdragers van het zoekervriendelijke evangelie waren, gingen er vanuit dat mensen Jezus wel zouden zien zitten. Ze zouden alleen maar moeite hebben met de vorm waarin het evangelie werd gebracht, niet de boodschap over Jezus. Ook zouden ze vooral moeite hebben met de 'verpakking', b.v. met de ouderwetse muziek of met lange preken. Als je de verpakking van het evangelie maar zou veranderen dan zouden ongelovigen Jezus wel aannemen, zo beweerden zij. Lee Strobel formuleerde het zo: de mensen zijn "hostile to the church, friendly to Jesus" ('Inside the Mind of Unchurched Harrie and Mary', p. 47, Lee Strobel). Warren stelde dat er een sleutel is tot elk hart. Iedereen kan gewonnen worden voor Christus, als maar die sleutel gevonden wordt. Aanhaken bij iemands behoeften was dus het devies. Daarom werden er allerlei technieken uit het bedrijfsleven toegepast om zoveel mogelijk aan de behoeften van de bezoekers te kunnen beantwoorden; inmiddels een bewezen en bijna gegarandeerd concept voor snelle gemeentegroei en grote gemeenten; de mega kerken. En nu? Wat zijn de gevolgen?

  Read more...


 5. Een (te) gemakkelijk evangelie

  Ik heb meermalen gemerkt dat er tegenwoordig de neiging bestaat om het geloof op een te gemakkelijke manier voor te stellen. De scherpe kantjes moeten er als het ware af gehaald worden, omdat het anders te cru, te zwart-wit, of te dualistisch is...

  Read more...


 6. Geloven, ook met je verstand

  Geloven voelt voor velen, zeker voor de ‘wat meer geleerde mensen’, alsof je je verstand compleet uit moeten schakelen. Dat kunnen ze niet en ze vinden dat dit ook eigenlijk niet van ze verlangd kan worden en dus denken ze: ‘dan maar niet, als ik niet ook met mijn verstand kan geloven’.

  Read more...


 7. Kerk als evangelisatiemiddel

  Grote megakerken zijn vaak zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt om zoveel mogelijk mensen naar de kerk te trekken, ongelovigen of gelovigen van elders. Dit alles met het doel om te (blijven) groeien en zoveel mogelijk mensen te winnen voor Christus. Dat lijkt een nobel streven, maar kan een kerkdienst wel samengaan met een evangelisatiedienst? Met andere woorden kunnen ongelovigen wel samet met Christenen samen God aanbidden of avondmaal vieren?

  Read more...


 8. Geloven als een kind

  "Voorwaar zeg Ik u: Als u niet verandert, en wordt zoals de kinderen, zo zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan." Geloven als een kind is dus een bittere noodzaak. Hoe doe je dat? En waarom zijn velen dat verleerd?

  Read more...


Page 1 / 1

Email: gertim . alberda @ gmail.com (aan elkaar vast)