stamboom Gertim & Carla

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 344     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
Aankondiging 25 jarig huwelijksfeest Janke Nijp en Douwe Dijkman.
Aankondiging 25 jarig huwelijksfeest Janke Nijp en Douwe Dijkman.
 
2
Aankondiging 40-jarig huwelijksfeest Douwe Dijkman en Janke Nijp.
Aankondiging 40-jarig huwelijksfeest Douwe Dijkman en Janke Nijp.
 
3
Adoptiekaartje Herman Alberda
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
4
Advertentie ondertrouw Tijmen Marten Nijp en Wemelina Henderika mulder
Advertentie ondertrouw Tijmen Marten Nijp en Wemelina Henderika mulder
 
5
Age (Ate) Alberda, registratie militieregisters (dienstplicht).
Age (Ate) Alberda, registratie militieregisters (dienstplicht).
 
6
Age Alberda, militieregister, uitvergroting rechter bladzijde.
Age Alberda, militieregister, uitvergroting rechter bladzijde.
 
7
Age Alberda, uitvergroting militieregister.
Age Alberda, uitvergroting militieregister.
Hij was 1 meter en 672 mm lang (1 meter 67; dat is heel klein).
Aangezicht:rond
Voorhoofd: laag
Ogen: blauw
Neus: gewoon
Mond: id (idem)
Kin: rond
Haar: blond
 
8
Begraafplaats/Cemetery Ynskje Alberda-Boersma
Begraafplaats/Cemetery Ynskje Alberda-Boersma
 
9
Begrafenispreek Gerben Alberda1
Uitgesproken door zijn zoon Ate Alberda
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
10
Begrafenispreek Gerben Alberda2
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
11
Benoeming tot 2e luitenant van Sipke Alberda
Benoeming tot 2e luitenant van Sipke Alberda
 
12
Benoemingsbericht Kornelis Jan van der Vlis
Benoemingsbericht Kornelis Jan van der Vlis
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
13
Bericht van ondertrouw Kornelis Jan van der Vlis en Jitske Alberda.
Bericht van ondertrouw Kornelis Jan van der Vlis en Jitske Alberda.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
14
Bericht van ondertrouw Yde Nijp en Alida Spaanstra
Bericht van ondertrouw Yde Nijp en Alida Spaanstra
 
15
Bevolkingsregister Alkmaar
Bevolkingsregister Alkmaar
 
16
Bevolkingsregister Christ Nijp en Trijntje Bakker
Bevolkingsregister Christ Nijp en Trijntje Bakker
 
17
Bevolkingsregister Christ Nijp en Trijntje Bakker (1916)
Bevolkingsregister Christ Nijp en Trijntje Bakker (1916)
 
18
Bevolkingsregister, verhuisd naar Leeuwarden, komende uit Heiloo.
Bevolkingsregister, verhuisd naar Leeuwarden, komende uit Heiloo.
 
19
Christoffel Jacobs Nijp te Ferwerd, oude kaart met locatie winkel Nijp (nr. 509)
Christoffel Jacobs Nijp te Ferwerd, oude kaart met locatie winkel Nijp (nr. 509)
Deze is tegenwoordig te vinden op de hoek van de Brouwerstraat en de Achter Brouwersstraat, en wel het hoekhuis achter het witte hoekhuis (nr.24) aan de Hoofdstraat.
 
20
Condoleanceregistervoorblad Gerben Alberda
Condoleanceregistervoorblad Gerben Alberda
 
21
Condoleantieregiste voorblad Rinske Keuning
Condoleantieregiste voorblad Rinske Keuning
 
22
Dankbetuiging overlijden Marijke Koldijk
Dankbetuiging overlijden Marijke Koldijk
 
23
Eise Alberda
Eise Alberda
Volgens mijn vader (Ate Alberda) was bekend dat hij niet mocht rijden van de dokter, vanwege toevallen. Ook is bekend dat hij een drankprobleem had. Verder was dit verhaal niet bekend bij mijn vader, maar hij denkt wel dat dit hem is (Eise dus, de broer van mijn opa, de oom van mijn vader).

tekst:

Kantongerecht Heerenveen 18 Februari. De aanrijding met dodelijke afloop bij Oudeschoot. Vonnis: een maand hechtenis en een jaar ontzegging rijbewijs.

Het is een vrij algemene klacht, dat de officiële molens langzaam werken. Echter kan het ook anders, want Woensdagmorgen moest zich voor het Kantongerecht verantwoorden Eise Alberda, commissionair te Leeuwarden, wegens het rijden op 13 Februari met een luxe auto op ac Rijksstraatweg onder Oudeschoot, terwijl hij onder zodanige invloed van het gebruik van sterke drank verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht dat motorrijtuig naar behoren te besturen. Wat er die Vrijdagmiddag op de hoek Rijksstraatweg—Nieuweschoterweg is gebeurd, ligt nog vers in het geheugen. De 71-jarige Jacob Otter van Tjalleberd, per fiets komende uit de richting Nieuweschoot, is daar aangereden, enkele tientallen meters meegesleurd en vrijwel op slag gedood. Helaas was er bij dit droeve verkeersongeval geen enkele getuige, maar het gedrag van de autobestuurder en de stille getuigen — sporen op de weg — leidden tot een zodanige reconstructie van het geval, dat het alleszins gerechtvaardigd leek om tot een snelle berechting over te gaan en zo stond reeds vijf dagen na het gebeurde de bestuurder van de auto terecht. Een unicum in onze rechtspraak, maar ongetwijfeld een goede remedie voor weggebruikers met onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef. De politie kreeg een pluimpje voor het vlotte en nauwkeurige onderzoek. Verdachte Alberda heeft op die voor hem wel zeer ongelukkige Vrijdag te Leeuwarden meerdere café's bezocht — zn beroep brengt dat mee — en is daarna met een collega bij zich in de wagen in Zuidelijke richting gereden, waarbij onderweg is gepleisterd te Wijtgaard, Roordahuizum en Heerenveen. Kantonrechter: „Was U helemaal nuch ter?" Verd.: „Ja, maar wel heb ik meerdere borrels gebruikt". Hij geeft toe, dat dit voor een weggebruiker verkeerd is en ook heeft hij gehandeld tegen een medisch advies in. Over het aantal borrels bestaat geen absolute zekerheid, temeer omdat de verklaringen van thans niet kloppen met die, welke vorige week voor de politie zijn afgelegd. Tot een vijftal komt verd. ook nu nog wel. Meerdere politiegetuigen verklaren, dat verdachte na het ongeval naar ster ke drank riekte en ook zn gedrag was van dien aard, dat hij kennelijk iets te veel had gedronken. Opperwachtmeester De Haan verklaart pertinent: „hij was zo dronken als het maar kan". Volgens de kellners van Hotel Vernimmen, Piek en v. d. Berg, die niet wisten dat ver dachte per auto was, was A. luidruchtig en had een enigszins onzekere gang. By het wegrijden heeft hij op de parkeer plaatsnog een "kleine aanrijding veroor- zaakt hoewel er ruimte genoeg was en toen getuige v. d. Berg hem zigzagsgewijze over de Dracht zag rijden, heeft hij zich nog ongeveer alsvolgt uitgelaten: „als dat maar goed komt". Ook de stille getuigen zijn tegen ver dachte. Het uitzicht ter plaatse is vrij goed en een normale weggebruiker had de fietser tijdig moeten zien aankomen. In dat geval zou, zelfs bij een verkeers fout van de fietser, een aanrijding te voorkomen zijn geweest. Op een vraag, of hij de fietser heeft gezien, is verdachte niet positief met zijn verklaringen en eigenlijk komt het hier op neer, dat hij hem pas heeft bemerkt na de aanrijding, toen de heer Otter — we geven hier de woorden van verdachte weer — met fiets en al op de radiateur 'was terecht geko men. Eerst 40 meter voorbij de weg naar Nieuweschoot is het slachtoffer blijven liggen, terwijl de auto daarna nog 20 M. is doorgereden, met slechts remsporen op de laatste meters. Verdachte verklaart dit met te zeggen, dat hij door links uit te halen heeft getracht erger te voorkomen, maar uit de sporen op de weg is komen vast te staan, dat de bestuurder niet links maar rechts heeft aangehouden. De ambtenaar van het O.M. acht het tenlaste gelegde bewezen en wil de straf zienbepaald op het maximum: drie maanden hechtenis en een jaar intrekking van het rijbewijs.
 
24
Geboorteakte Age Alberda
Geboorteakte Age Alberda
 
25
Geboorteakte Age Eizes Alberda
Geboorteakte Age Eizes Alberda
 
26
Geboorteakte Albert Alberda 9 aug 1874
Geboorteakte Albert Alberda 9 aug 1874
 
27
Geboorteakte Albert Bouwes Alberda
Geboorteakte Albert Bouwes Alberda
 
28
Geboorteakte Albert Catrinus Alberda
Geboorteakte Albert Catrinus Alberda
 
29
Geboorteakte Albert Gerrits Alberda
Geboorteakte Albert Gerrits Alberda
 
30
Geboorteakte Albert Gerrits Alberda2
Geboorteakte Albert Gerrits Alberda2
 
31
Geboorteakte Albert Sjoerds Alberda
Geboorteakte Albert Sjoerds Alberda
 
32
Geboorteakte Albertje Gerrits Alberda
Geboorteakte Albertje Gerrits Alberda
 
33
Geboorteakte Alida Johanna Spaanstra
Geboorteakte Alida Johanna Spaanstra
 
34
Geboorteakte Andries Miedema
Geboorteakte Andries Miedema
 
35
Geboorteakte Anne Myntjes Keuning, Geboorteregister 1837, Menaldumadeel, Pagina B79
Geboorteakte Anne Myntjes Keuning, Geboorteregister 1837, Menaldumadeel, Pagina B79
 
36
Geboorteakte Antje Alberda
Geboorteakte Antje Alberda
 
37
Geboorteakte Antje Beetstra
Geboorteakte Antje Beetstra
 
38
Geboorteakte Antje Breeuwsma
Geboorteakte Antje Breeuwsma
 
39
Geboorteakte Antje Wieling 5 dec 1844
Geboorteakte Antje Wieling 5 dec 1844
 
40
Geboorteakte Antje Willems Alberda
Geboorteakte Antje Willems Alberda
 
41
Geboorteakte Bouwe Alberts Alberda
Geboorteakte Bouwe Alberts Alberda
 
42
Geboorteakte Catrinus Alberda
Geboorteakte Catrinus Alberda
 
43
Geboorteakte Christ Nijp
Geboorteakte Christ Nijp
 
44
Geboorteakte Cristoffel Nijp
Geboorteakte Cristoffel Nijp
 
45
Geboorteakte Doede (Louis) Alberda.
Geboorteakte Doede (Louis) Alberda.
 
46
Geboorteakte Doeike
Geboorteakte Doeike
 
47
Geboorteakte Douwe Dijkman
Geboorteakte Douwe Dijkman
 
48
Geboorteakte Durkjen Gerrits Alberda
Geboorteakte Durkjen Gerrits Alberda
 
49
Geboorteakte Eise Alberda
Geboorteakte Eise Alberda
 
50
Geboorteakte Eise Alberda 2 sep 1902
Geboorteakte Eise Alberda 2 sep 1902
 

    1 2 3 4 5 ... Volgende»