Informatie over deze site

Deze website met geestelijke liederen (GL) is mede mogelijk gemaakt door, programmeur 'in ruste', Bernard Greenberg (Wikipedia, Bach FAQ, eigen website, voor wat betreft het programmeerwerk wat geleid heeft tot het geautomatiseerd kunnen onderhouden van deze website, en door em. prof. dr. Willem Vree die, speciaal op mijn verzoek, de online player voor mij heeft gebouwd; beiden hebben buitengewoon goed werk geleverd. Heel veel dank daar voor! De bladmuziek (alle noten, tekst, etc.) is door mij (o.a. ook de realisator van deze website met Bach koralen en site met hymns), drs. G.T. (Gertim) Alberda, in MuseScore verwezenlijkt.

Als u in de rechter kolom van de hoofdtabel (de overzichtstabel met alle liederen op de hoofdpagina) op een plaatje klikt, dan wordt er een afspeelpagina geopend, alwaar u de bladmuziek kunt beluisteren dan wel downloaden. U kunt ook rechtstreeks en snel naar een afspeelpagina door een liednummer in het witte snelzoeker-vakje in te voeren en dan op 'Enter' of 'OK' te drukken (handig voor bijv. de voorzanger; één oortje in!). Beluister a.u.b. de liederen met koptelefoon op, of speel de liederen af over goede luidsprekers (of 'oortjes')! Helaas is het zo dat over boxen/speakers, vooral op mobiele apparaten, de opnames niet volledig tot zijn recht komen. De orgelopnames (in sommige liederen), die overigens wel overal goed op klinken, zijn gemaakt met GrandOrgue virtuele pijporgel software. De gebruikte sampleset is Giubiasco, van een echt bestaand orgel in Zwitserland (de sampleset is gemaakt door Piotr Grabowski; zie: ).

De liederen uit de bundel Geestelijke Liederen (GL) klinken behoorlijk 'Bach-achtig' (Bachiaans). Als bewijs daarvoor treft u in de tabel hieronder een aantal liederen uit de Bundel (1979, 236 liederen), waarvan de melodie ook 'van' Bach bekend is (het overgrote merendeel van deze melodieën bestond trouwens al voor Bach en zij waren dus al zeer bekend in die tijd). Eerst staan (links) de liednummers genoemd uit de Bundel Geestelijke liederen, met de titel van het eerstgenoemde nummer, en dan vervolgens (rechts) het koraal van Bach, met het BWV nummer (BWV=Bach Werke Verzeichnis). Via de hyperlinks kunt u zowel de GL liederen als de koralen beluisteren en deze met elkaar vergelijken om te concluderen dat het inderdaad om dezelfde melodie gaat (mogelijk wel in andere toonzetting en doordat het anders gearrangeerd is misschien soms in eerste instantie wat lastig te herkennen). Het gaat om 51 nummers uit de bundel GL, 1979, met 236 liederen, die J.S. Bach ook gebruikt heeft (de melodie/tune; Bach heeft uiteraard zijn eigen setting gemaakt). Ook zijn er nog een aantal liederen die gedeeltelijk in koralen zijn terug te vinden, maar niet het gehele koraal betreffen. Die lijken er dus wel ten dele op, maar niet grotendeels, en die heb ik hier niet opgenomen. Zo (zuinig) gerekend gaat het dan om (51/263)*100= 21,61% van de liederen uit de bundel die 'van Bach' bekend zijn. Dat is een substantieel percentage, ruim 1/5 deel, en dus kun je dan rustig van 'Bachiaanse liederen' spreken (zeker rekening houdend met de strikte beperking die ik mijzelf heb opgelegd en dat het dus eigenlijk nog meer is).

Hier vindt u alle liedteksten (ed. 1979), zonder de noten! De liedtekst van ieder lied (afzonderlijk) is ook te vinden onder de oranje download-button 'TXT' op de afspeelpagina van elk lied (te bereiken via de 'thumbnails' in de rechter kolom van de overzichtstabel, of via de 'snelzoeker', direct boven de tabel. En op de debijbelvoorjou.nl/geestelijke-liederen zijn de teksten ook onder de 'iframe' (onder het gedeelte dat mijn website laat zien), via afzonderlijke links bereikbaar. Ruim voldoende mogelijkheden dus om de teksten, zonder de noten, te vinden; die is op de drie genoemde plaatsen beschikbaar.

GL nr('s) GL Titel Koraal (Bach) BWV nr
4/75/184/232 Waar is een God aan U gelijk Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 250
17/51/77 U wilt tot 't eind der dagen Christus, der ist mein leben BWV 281
20 Uw liefde, o Heer is zonder perk Herr Gott, dich loben alle wir / Für deinen Thron tret' ich hiermit BWV 327
23/102 Uw verlossingswerk op aarde Alle Menschen müssen sterben BWV 643
26/123/213 Lof, aanbidding, dank en ere Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140.7
31/78 U, des Vaders eeuw'ge Zoon Jesus, meine Zuversicht BWV 365
39/151 O, welk een Heiland zijt Gij, Heer Wie schön leuchtet der Morgenstern / Wie bin ich doch so herzlich froh BWV 1.6
46/105 U Jezus, zij de lof Nun danket alle Gott BWV 386
59/126 Uw aangezicht geeft vreugde en licht Ach Gott und Herr BWV 255
72/99/113 Zou ik U, o God, niet zingen Sollt' ich meinem Gott nicht singen BWV 413
73/110 Jezus, trouwe herder Jesu, meine Freude BWV 358
92 Dank, Jezus, dank! Met wat genâ Nun freut euch, lieben Christen g'mein / Es ist gewisslich an der Zeit BWV 307
104/222 Gij, Here, hoort al onze beden Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 434
106/136/146/173 Vader, Gij der liefde volheid Freu' dich sehr, o meine Seele BWV 70.7
111/148 Triomf, als priesters naad'ren wij Ich dank dir schon durch deine Sohn BWV 349
116 Leer ons, Vader, U verbeiden Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen BWV 372
119 Een woestijn, die niets kan geven Alles ist an Gottes Segen BWV 263
126 Ik rust in God, en heb mijn lot Ach Gott und Herr BWV 48.3
137 Heer Jezus, dierbaar Lam van God O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 397
143 Wie is U gelijk, Jezus mild en rijk Seelenbräutigam BWV 409
144 Jezus is alleen mijn schat Liebster Jesu, wir sind hier BWV 373
156 Wij treden samen nader voor uwe troon, o Vader O Welt ich muß dich lassen / Nun ruhen alle Wälder BWV 392
157/223 Jezus, Lam Gods, wij verheffen Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren BWV 137.5
161/215 Lof, prijs, aanbidding zij alom O Mensch, bewein' dein Sünde gross BWV 402
181 O Lam van God, onschuldig O Lamm Gottes unschuldig BWV 401
183 O Lam, voor onze zonden Valet will ich dir geben BWV 415
184 Wij komen voor uw aangezicht Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 144.3
189 U, o God, zag voor de tijden Werde munter, mein Gemüte / Bin ich gleich vor dir gewichen BWV 55.5
202 Uzelf wilt ons vergaad'ren Herzlich tut mich Verlangen / Befiehl du deine Weg BWV 244.44

Liederen met dezelfde melodie in de bundel GL 1979:

Bundel bestellen?

De bundel, editie 2016, samengesteld onder regie van Wim Klein Haneveld, is hier te bestellen bij Uitgeverij Daniël.
Inmiddels (sinds mei/juni 2019) is er ook een versie met 411 liederen te bestellen bij Stichting uit het Woord der Waarheid: Editie 2019 met 411 Liederen.

Historisch overzicht:

-1860: Eerste bundeltje met 2 stemmige liederen, uitgeverij W. Wenk, Rotterdam.
-1871: 147 liederen - 3-stemmig gezet, uitgegeven door Herman Voorhoeve, bij uitgeverij W. Wenk, Rotterdam.
-1885: 165 liederen - alleen tekst, gedrukt door drukkerij C. Bloemendaal te Den Haag.
-1928: 165 liederen - 6e druk - uitgeverij J.N. Voorhoeve te Den Haag.
-1970: 13de druk - 171 liederen + Aanhangsel van 45 liederen. Uitgeverij Medema.
-1979: 14de druk - 236 liederen. 4 drukken t/m 17e druk. Uitgeverij Medema. De liederen op deze website zijn gebaseerd op de 16e druk 1985 (die bundel had ik nog, van vroeger).
-1995: 17de druk ongewijzigd overgenomen + supplement 237-257 (dat zijn tevens de eerste 20 liederen van de Lichtbundel).
-2003: 18de druk - herziene uitgave - 257 liederen met diverse liederen die 'vervangen' zijn. (Bijna altijd vanwege archaïsch taalgebruik.)
-2016: 19de druk, uitgegeven door Stg. Daniël, herziene uitgave, 327 liederen.
-2019: 1e druk, uitgegeven door Stg. Uit het Woord der Waarheid, 411 liederen.

Links:

Geestelijke liederen op Wikipedia
Vergadering van gelovigen op Wikipedia
Vergadering van gelovigen op Christipedia
vergaderingvangelovigen.info
vergadering.nu (hier ook veel echte opnames van liederen; rechts onderaan)
Stichting Uit het Woord der Waarheid
De Bijbel voor jou
Bijbelse bron
Stichting/uitgeverij Daniël
Oude sporen
Kingcomments; Engelse Bijbelcommentaren van Ger de Koning
Uitzicht.net
Frisse wateren
Focus op de Bijbel
Bode des heils
Bijbelcommentaren
Jaap Fijnvandraat
De Bijbel open
Wat zegt de Bijbel
Creation.com
Mijn persoonlijke blog (Gertim; maker, eigenaar en beheerder van deze website)

Contact over deze liederen en/of website?

Email: gertim . alberda @ gmail . com (maar dan alles aan elkaar vast)

Hieronder nog een paar links naar internationale versies van Geestelijke liederen